Follow
Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
dr hab. Małgorzata Dobrowolska Katedra Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Verified email at us.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Can information about pandemics increase negative attitudes toward foreign groups? A case of COVID-19 outbreak
P Sorokowski, A Groyecka, M Kowal, A Sorokowska, M Białek, I Lebuda, ...
Sustainability 12 (12), 4912, 2020
1432020
Global perspective on marital satisfaction
M Dobrowolska, A Groyecka-Bernard, P Sorokowski, AK Randall, ...
Sustainability 12 (21), 8817, 2020
642020
Fit to work in the business models of the industry 4.0 age
M Dobrowolska, L Knop
Sustainability 12 (12), 4854, 2020
522020
Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wsi małopolskiej
M Dobrowolska
Przegląd Geograficzny 31 (1), 3-32, 1959
451959
Reasons for facebook usage: Data from 46 countries
M Kowal, P Sorokowski, A Sorokowska, M Dobrowolska, K Pisanski, ...
Frontiers in Psychology 11, 711, 2020
382020
The organizational aspect of human resource management as a determinant of the potential of polish hospitals to manage medical professionals in healthcare 4.0
B Buchelt, A Frączkiewicz-Wronka, M Dobrowolska
Sustainability 12 (12), 5118, 2020
362020
The effects of the big five personality traits on stress among robot programming students
A Pollak, M Dobrowolska, A Timofiejczuk, M Paliga
Sustainability 12 (12), 5196, 2020
322020
Personality traits and motivation as factors associated with symptoms of problematic binge-watching
J Starosta, B Izydorczyk, M Dobrowolska
Sustainability 12 (14), 5810, 2020
252020
Employee and flexible forms of employment – a theoretical analysis and empirical studies / Pracownik i elastyczne formy zatrudnienia. Analiza teoretyczna i studia empiryczne
M Dobrowolska
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012
23*2012
Flexible Forms of Employment in View of Unemployment Problems in Middle Age / Elastyczne formy zatrudnienia wobec problemów bezrobocia późnej dorosłości
M Dobrowolska
Jagiellonian University Press, 2011
232011
Environmental impact of burning composite materials used in aircraft construction on the air
I Vajdová, E Jenčová, S Szabo Jr, L Melníková, J Galanda, ...
International journal of environmental research and public health 16 (20), 4008, 2019
182019
On the Issues of Employment Flexibility: Research and Conclusions
M Dobrowolska
Difin, 2014
172014
Defining online hating and online haters
WP Malecki, M Kowal, M Dobrowolska
Frontiers in psychology 12, 744614, 2021
162021
Alternatywne formy zatrudnienia
M Dobrowolska
Górnik-Durose M., Kożusznik B., red.: Perspektywy psychologii pracy, 165-182, 2007
162007
Problemy życia zawodowego pracowników zatrudnionych w elastycznych formach – perspektywa psychologiczna
M Dobrowolska
Wyd. Inst. Studiów Międzynarodowych i Edukac.Wawa, 2013
152013
Człowiek i elastyczne formy zatrudnienia-wybrane problemy
M Dobrowolska
Czasopismo Psychologiczne 2 (18), 195-203, 2012
132012
Assessment of work conditions in a production enterprise—A case study
M Tutak, J Brodny, M Dobrowolska
Sustainability 12 (13), 5390, 2020
122020
Postrzeganie zachowań nieetycznych przez pracowników zatrudnionych w nietradycyjnych formach zatrudnienia
M Dobrowolska
A. Chudzicka-Czupała, red.: Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i …, 2013
122013
Psychological aspects of corporate social responsibility in light of social and vocational integration of groups threatened by social exclusion – a case study /Psychologiczne …
M Dobrowolska
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012
112012
ABC elastycznych form zatrudnienia
M Dobrowolska
KMB Press, 2010
112010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20