Олег Николаевич Литвин Литвин О. М. Литвин О. Н. Литвин Олег Миколайович Litvin O. Oleh M. Lytvyn
Олег Николаевич Литвин Литвин О. М. Литвин О. Н. Литвин Олег Миколайович Litvin O. Oleh M. Lytvyn
Verified email at library.uipa.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтерлінація функцій та деякі її застосування
ОМ Литвин
Харків: Основа 544, 2002
1312002
Методи обчислень. Додаткові розділи
ОМ Литвин
К.: Наук. думка, 2005
432005
Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання
ІВ Сергієнко, ВК Задірака, ОМ Литвин
К.: Наук. думка, 2012
242012
Класична формула Тейлора, її узагальнення та застосування
ОМ Литвин, ВЛ Рвачов
К.: Наук. думка 122, 1973
181973
Methods in the multivariate digital signal processing with using spline-interlineation
OM Lytvyn, OP Nechuiviter
IASTED International Conferences on Automation, Control and Information …, 2010
172010
Періодичні сплайни і новий метод розв’язання плоскої задачі рентгенівської комп’ютерної томографії
ОМ Литвин
Системний аналіз, управління і інформаційні технології, 27-35, 2000
152000
Приближение разрывной функции двух переменных с помощью разрывных сплайнов двух переменных (прямоугольные элементы)
ОН Литвин, ЮИ Першина
Компьютерная математика, 2011
142011
Наближення розривної функції за допомогою розривних сплайнів
ОМ Литвин, ЮІ Першина
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2010
142010
Математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням інтерфлетації функцій
ІВ Сергієнко, ОМ Литвин, ЮІ Першина
132012
Elements of the General Theory of Optimal Algorithms and Related Issues
IV Sergienko, VK Zadiraka, OM Lytvyn
Naukova Dumka, Kyiv, 2012
132012
Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування
ЗВК Cергієнко ІВ, ОМ Литвин, СС Мельникова, ОП Нечуйвітер
К.: Наукова думка 2, 348, 2011
132011
Математичне моделювання розподілу корисних копалин за допомогою інтерлінації функцій трьох змінних
ОМ Литвин, НІ Штепа
Доповiдi Національної академії наук України, 36-40, 2009
12*2009
Оптимальна за порядком точностi кубатурна формула обчислення подвiйних iнтегралiв вiд швидкоосцилюючих функцiй та сплайн-iнтерлiнацiя
ОН Литвин, ОП Нечуйвитер
Таврический вестник информатики и математики, 2008
122008
Практикум з курсів «Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ» і «Чисельні методи»(із застосуванням системи MATHCAD). Навчальний посібник
ОМ Литвин, ЛС Лобанова
Харків: УІПА, 2006
112006
Математична модель відновлення внутрішньої структури тривимірного об’єкта за відомими його томограмами з використанням інтерфлетації функцій
ОМ Литвин, ЮІ Першина
Доповіді НАНУ, 20-24, 2005
112005
Інтерлінація функцій
ОМ Литвин
Харків: Основа, 1993
111993
Интерполирование функций: Учеб. пособие
ОН Литвин
Киев: УМК ВО, 31, 1988
111988
3D fourier coefficients on the class of differentiable functions and spline interflatation
ON Lytvyn, OP Nechuiviter
Journal of Automation and Information Sciences 44 (3), 2012
102012
Побудова кусково-білінійних сплайнів для наближення функцій з розривами першого роду у вузлах ректангуляції двовимірної області
ОМ Литвин, ЮІ Першина
Таврічний вісник інформатики та математики 1, 63-72, 2011
102011
Методы аппроксимации функций и современные компьютерные технологии
ОН Литвин, ИВ Сергиенко
Обзор//Кибернетика и системный анализ, 64-81, 2007
102007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20