Follow
Władysław Bułhak
Władysław Bułhak
Institute of National Remembrance, Warsaw, Poland
Verified email at ipn.gov.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Dmowski-Rosja a kwestia Polska: u źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego 1886-1908
W Bułhak
(No Title), 2000
152000
Wywiad PRL a Watykan 1962-1978
W Bułhak
Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi …, 2019
142019
Kontrwywiad podziemnej Warszawy
W Bułhak, AK Kunert
Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru …, 2008
12*2008
Shaping the European School of Intelligence Studies
W Bułhak, TW Friis
The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs 22 …, 2020
72020
Szpiedzy PRL-u
W Bułhak, P Pleskot
Znak, 2014
72014
Wokół misji Józefa Hieronima Retingera do kraju, kwiecień-lipiec 1944
W Bułhak
Zeszyty Historyczne 168, 3-80, 2009
7*2009
Krótki kurs dezinformacji
W Bułhak
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 9 (12), 2009
62009
Aleksander Lednicki i Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Rosji Radzieckiej
W Bułhak
Przegląd Historyczny 81 (3-4), 537-558, 1990
51990
Similar but not the same. In search of a methodology in the Cold War communist intelligence studies
W Bułhak
Southern University Press, 2014
42014
Wokół misji Józefa H. Retingera do kraju, kwiecień-lipiec 1944 r
W Bułhak
Zeszyty Historyczne 168, 3-80, 2009
42009
The Foreign Office and the Special Operations Executive and the Expedition of Józef Hieronim Retinger to Poland, April–July 1944
W Bułhak
The Polish Review 61 (3), 33-57, 2016
32016
Agent of Influence and Disinformation: Five Lives of Ante Jerkov
G Akrap, W Bułhak
International journal of intelligence and counterintelligence 35 (2), 240-264, 2022
22022
Political and Transitional Justice in Germany, Poland and the Soviet Union from the 1930s to the 1950s
J Zarusky, M Brechtken, W Bułhak
Wallstein Verlag, 2019
22019
Donos wywiadu Gwardii Ludowej do gestapo na rzekomych komunistów i kryptokomunistów (wrzesień 1943 roku)
W Bułhak
Pamięć i Sprawiedliwość. 12 (1), 411-424, 2008
22008
Za co Dmowskiemu należy się pomnik?
W Bułhak
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 7 (8-9), 2007
22007
Zabijanie słowa: o cenzurze w PRL/z Aleksandrem Pawlickim, Tomaszem Strzemboszem i Wiesławem Władyką rozmawiają Władysław Bułhak i Barbara Polak.
A Pawlicki, T Strzembosz, W Władyka, W Bułhak, B Polak
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 4 (2 (37)), 2004
22004
Lednicki, Paderewski, Dmowski. Sprawa misji Stanisława Gutowskiego i genezy Polskiej Narodowej Komisji Wykonawczej oraz Komitetu Narodowego Polskiego (sierpień–wrzesień 1917)
W Bułhak
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo--Wschodniej 27, 46-56, 1992
21992
Raport szefa Oddziału II KG AK ppłk. dypl. Mariana Drobika “Bieżąca polityka polska a rzeczywistość” i sprawa jego aresztowania (listopad–grudzień 1943)
W Bułhak
Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, 20-21, 0
2
Zacharski–historia prawdziwa? Wywiadowcza działalność Mariana Zacharskiego w świetle materiałów Departamentu I MSW PRL
W Bułhak, P Pleskot
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989, 752-786, 2021
12021
Zdrada za Spiżową Bramą? Rekonstrukcja podstawowej sieci informacyjnej wywiadu MSW PRL w Watykanie w latach kształtowania się polityki wschodniej
W Bułhak
Pamięć i Sprawiedliwość. 23 (1), 85-118, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20