Hennadiy Kravtsov
Hennadiy Kravtsov
Associate Professor of Computer Science, Kherson State University
Verified email at ksu.ks.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
932002
Knowledge Control Model of Distance Learning System on IMS Standard
H Kravtsov, D Kravtsov
Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment …, 2008
682008
Педагогiчнi технологiї та педагогiчно орiєнтованi програмнi системи: предметно-орiєнтований пiдхiд
ОВ Спiваковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнiн, ТА Гуржiй, ...
Комп'ютер у школi й сiм’ї, 17, 2002
262002
Prospects of the development of the modern educational institutions' learning and research environment: to the 15th anniversary of the institute of information technologies and …
MP Shyshkina, YG Zaporozhchenko, HM Kravtsov
Інформаційні технології в освіті, 62-70, 2014
252014
Система дистанционного тестирования на основе стандарта IMS
ГМ Кравцов, ДГ Кравцов, ЕО Козловский
Information Technologies in Education for all, 283-292, 2006
202006
Мультимедія–новий етап в сучасній освіті
ЛВ Кравцова, ГМ Кравцов
Збірник наукових і методичних статей «Метода, 21-24, 1997
201997
Methods and Technologies for the Quality Monitoring of Electronic Educational Resources.
H Kravtsov
ICTERI, 311-325, 2015
192015
Дослідження впливу якості електронних освітніх ресурсів на якість освітніх послуг з використанням дистанційних технологій навчання
ГМ Кравцов, МО Вінник, ЮГ Тарасіч
Інформаційні технології в освіті, 83-94, 2013
172013
Виртуальная лаборатория в структуре системы дистанционного обучения
ЕО Козловский, ГМ Кравцов
Інформаційні технології в освіті, 102-109, 2011
172011
Система моніторингу якості електронних інформаційних ресурсів вузу
ГМ Кравцов
Інформаційні технології в освіті 2 (2), 42-46, 2008
172008
Модель контроля знаний в системе дистанционного тестирования «WEB-EXAMINER» по стандарту IMS
ГМ Кравцов, ДГ Кравцов
Proceedings ITEA-2007 (Second International Conference «New Information …, 2007
172007
Структура системы управления качеством электронных ресурсов обучения университета
ГМ Кравцов
Інформаційні технології в освіті 2 (11), 94-101, 2011
162011
Система дистанционного обучения ХГУ
ГМ Кравцов
Материалы второй международной научно-практической конференции …, 2003
162003
Functionality of the KSU FEEDBACK 3.0
A Spivakovsky, D Berezovsky, S Tityenok
Інформаційні технології в освіті, 9-18, 2012
132012
Модель контроля знаний системы дистанционного обучения “Херсонский виртуальный университет”
ГМ Кравцов, ДГ Кравцов
Інформаційні технології в освіті, 66-71, 2008
132008
Концептуальні задачі розробки систем дистанційного навчання та технології їхньої реалізації
ГМ Кравцов
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
132005
Адаптивные и объектные тесты в модели контроля знаний по стандарту IMS
ГМ Кравцов, ДГ Кравцов
Управляющие системы и машины, 42-48, 2008
122008
Особливості контролю знань у системах дистанційного тестування. Вісник ТІМО. Випуск 2
ГМ Кравцов
Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманістичні …, 2008
122008
Специфікації об’єктних та адаптивних тестів за стандартом IMS
ГМ Кравцов, ДГ Кравцов, ЄО Козловський
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції “Географічні …, 2006
122006
Evaluation Metrics of Electronic Learning Resources Quality
ГМ Кравцов
Збірник наукових праць" Інформаційні технології в освіті" 1 (3), 141-147, 2009
112009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20