Follow
Leena Tamminen-Peter
Leena Tamminen-Peter
PhD OH Ergonomist Researcher Author 🌏 Consultant #Lecturer #SPHM- Soc.- & Health- & Home-Care
Verified email at ralphart.sigmatic.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Potilassiirrot - Taitava avustaja aktivoi ja auttaa
L Tamminen-Peter, G Wickström
Työterveyslaitos, 2013
76*2013
Implementation of the Manual Handling Directive in the healthcare industry in the European Union for patient handling tasks
S Hignett, M Fray, MA Rossi, L Tamminen-Peter, S Hermann, C Lomi, ...
International Journal of Industrial Ergonomics 37 (5), 415-423, 2007
652007
Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla
L Tamminen-Peter, A Moilanen, V Fagerström
Työterveyslaitos. Helsinki 1 (2), 70, 2011
40*2011
Potilaan siirtymisen
L Tamminen-Peter, MB Eloranta, ML Kivivirta, E Mämmelä, A Ylikangas
32*2007
Ergonomics and usability of an electrically adjustable shower trolley
N Nevala, L Tamminen-Peter
International Journal of Industrial Ergonomics 34 (2), 131-138, 2004
302004
International consensus on manual handling of people in the healthcare sector: Technical report ISO/TR 12296
S Hignett, M Fray, N Battevi, E Occhipinti, O Menoni, L Tamminen-Peter, ...
International Journal of Industrial Ergonomics 44 (1), 191-195, 2014
262014
Hoitajan fyysinen kuormittuminen potilaan siirtymisen avustamisessa: kolmen siirtomenetelmän vertailu
L Tamminen-Peter
Turun yliopisto, 2005
252005
Hoitajan fyysinen kuormittuminen potilaan siirtymisen avustamisessa–kolmen siirtomenetelmän vertailu. Turun yliopisto
L Tamminen-Peter
Akateeminen väitöskirja, 2005
222005
Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä
V Fagerström, L Tamminen-Peter
Hoitotiede 22 (2), 118-128, 2010
17*2010
Ergonomiaopetuksen kehittäminen sosiaali-ja terveydenhoitoalan oppilaitoksissa
L Tamminen-Peter
Loppuraportti. Sosiaali-ja terveysministeriön selvityksiä 22, 7, 2007
172007
Terveenä työelämässä
H Hanhinen, O Parvikko, S Rantanen, L Tamminen-Peter
Porvoo: WSOY, 1994
171994
Development of an education scheme for improving perioperative nurses’ competence in ergonomics
L Tamminen-Peter, K Nygren
Work 64 (3), 661-667, 2019
102019
Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. 2. painos
L Tamminen-Peter, G Wickström
Helsinki: Työterveyslaitos, 2014
92014
Työn fyysiset kuormitustekijät ja niiden säätely
L Tamminen-Peter
Teoksessa Terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu-ja kehittämisopas. Helsinki …, 2004
72004
Can improved transferring skills reduce muscle strain while assisting a geriatric patient from wheelchair to bed
L Tamminen-Peter, V Hantikainen, R Tuomisto
14th International World Physical Therapy Congress. Barcelona, Spain, 2003
72003
Factors related to good group performance in nursing
G Wickström, L Helelä-Hannus, M Joki, M Laine, J Pentti, ...
International journal of industrial ergonomics 22 (4-5), 327-331, 1998
71998
Comparison of risk assessment tools of patient handling
L Tamminen-Peter, V Fagerström, A Moilanen, AR Ky
Finnish Institute of Occupational Health, NES, 2008
62008
An ergonomic evaluation of three transfer methods
L Tamminen-Peter, S Stenholm, V Hantikainen, S Arve
University of Turku, Department of Nursing Science, 2005
62005
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. Sosiaali-ja terveysministeriö
L Tamminen-Peter, MB Eloranta, ML Kivivirta, E Mämmelä, I Salokoski, ...
52007
Terveyskasvatus
C Kovero, L Tamminen-Peter
Työfysioterapia: yhteistyötä työ-ja toimintakyvyn hyväksi, 223-234, 1997
51997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20