Olha Hniedkova
Olha Hniedkova
Kherson State University, Faculty of Computer Science,Physics and Mathematics
Verified email at ksu.ks.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості навчання тьютора дистанційного навчання (на базі системи дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет»)
АО Козьміна, ОО Гнєдкова
Інформаційні технології в освіті, С.79 - 84, 2008
19*2008
Organization of Testing in Distance Learning (on the Base of Distance Learning System “Kherson Virtual University, 2.0”)
ДГ Кравцов, ОО Гнєдкова
Інформаційні технології в освіті., С. 209-215, 2009
122009
Аналіз систем тестування як форма контролю з курсу «Комп’ютерні інформаційні технології» (на базі системи дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет»)
ГВ Пацукова, ОО Гнєдкова
Інформаційні технології в освіті., С.115 - 121, 2008
82008
The Use of Cloud Services for Learning Foreign Language (English).
H Kravtsov, O Gnedkova
ICTERI, 620-631, 2016
52016
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 32719 Комп’ютерна програма «Система дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет»»
ДГ Кравцов, ОВ Співаковський, НГ Камінська, ГМ Кравцов, ОО Гнєдкова
Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної …, 2010
52010
Mobile Learning Technologies for Learning English.
N Osipova, D Ushakov, O Gnedkova
12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial …, 2016
22016
Проектування моделі мобільного навчання у системі дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет»
ОО Гнєдкова, ВВ Лякутін
Інформаційні технології в освіті., С.107 - 118., 2015
22015
Методические рекомендации по использованию Интернет-сервисов в системе дистанционного обучения «Херсонский Виртуальный Университет».
ОО Гнєдкова
Сборник научных трудов, с. 110-114., 2011
22011
Методические рекомендации по использованию Интернет-сервисов в системе дистанционного обучения «Херсонский Виртуальный Университет»
ВВ Лякутин, ОО Гнєдкова
Інформаційні технології в освіті., С.183 - 187, 2011
22011
Mobile Learning Technologies in English Learning
N Osipova, O Gnedkova, D Ushakov
International Conference on Information and Communication Technologies in …, 2016
12016
Комбіноване навчання як засіб інтенсифікації навчального процесу під час викладання дисципліни «Методика і технології дистанційного навчання»
ГМ Кравцов, ОО Гнєдкова
«Інтернет – Освіта – Наука 2014», С.239 – 241, 2014
12014
Методико-технологические основы и коммуникационные средства общения в процессе дистанционного обучения
ОА Гнедкова, ВВ Лякутин
12010
Distance Learning Technologies in Formation of Professional Training of Future English Teachers
ОО Гнєдкова
Інформаційні технології в освіті, С.100 - 104, 2016
2016
Використання дистанційного навчання під час контролю знань самостійної роботи студентів мовних спеціальностей ВНЗ
ОО Гнєдкова
Педагогічний альманах: Зб. наук.пр., С.97 – 105, 2016
2016
Реалізація моделі мобільного навчання у системі дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет»
ВВ Лякутін, ОО Гнєдкова
Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти, С …, 2015
2015
КОМБІНОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ" МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ"
O Gnedkova
Інформаційні технології в освіті, 71-79, 2014
2014
BLENDED LEARNING AS TOOL OF INTENSIFICATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN TEACHING DISCIPLINE «METHODS AND TECHNOLOGIES OF DISTANCE LEARNING»
О Gnedkova
2014
METHODOLOGICAL AND PROGRAM PECULIARITIES OF USAGE OF SOCIAL SERVICES IN DISTANCE LEARNING SYSTEMS
O Gnedkova, V Lyakutin
Информационные технологии, 83-87, 2012
2012
Методологические и программные особенности использования социальных сервисов в системах дистанционного обучения
ОА Гнедкова, ВВ Лякутин
Інформаційні технології в освіті, 83-87, 2012
2012
Практическое использование принципов теории коннективизма в системе дистанционного обучения «Херсонский Виртуальный Университет»
ВВ Лякутін, ОО Гнєдкова
ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20