Olena Tymoshenko / Olena A Tymoshenko /О.А. Тимошенко / Е.А. Тимошенко
Olena Tymoshenko / Olena A Tymoshenko /О.А. Тимошенко / Е.А. Тимошенко
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Verified email at matan.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
On the -asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
VV Buldygin, OI Klesov, JG Steinebach, OA Tymoshenko
Theory of stochastic processes 14 (1), 11-29, 2008
222008
On the exact order of growth of solutions of stochastic differential equations with time-dependent coefficients
VV Buldygin, OA Tymoshenko
Theory of stochastic processes 16 (2), 12-22, 2010
142010
Unbounded solutions of stochastic differential equations with time-dependent coefficients
OI Klesov, OA Tymoshenko
Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp 41, 25-35, 2013
122013
Точний порядок росту розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь
ВВ Булдигін, ОА Тимошенко
НТУУ «КПІ», 2008
102008
Точний порядок зростання розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь із знакозмінним коефіцієнтом зсуву
ОА Тимошенко
НТУУ «КПІ», 2009
72009
Generalization of asymptotic behavior of nonautonomous stochastic differential equation
OA Tymoshenko
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2016
42016
Strong law of large numbers for solutions of non-autonomous stochastic differential equations
OI Klesov, II Siren’ka, OA Tymoshenko
Naukovi Visti NTUU KPI 4, 100-106, 2017
22017
Математичні моделі в економічних задачах
ЮП Буценко, ОО Диховичний, ОА Тимошенко
Практикум (І курс)/–К: НТУУ «КПІ, 2014
22014
PRV-умови необмеженості розв’язку стохастичного диференціального рівняння
ОІ Клесов, ОА Тимошенко
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2013
22013
Asymptotic properties of processes that appear in optimal investment problems
OI Klesov, OA Tymoshenko, VV Pavlenkov
Mathematics in Modern Technical University 2019 (2), 25–37-25–37, 2019
2019
Фінансова математика та елементи актуарної математики
ІІ Голіченко, ОІ Клесов, ОА Тимошенко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
Особливості створення та аналіз якості покрокових тестів з лінійної алгебри та аналітичної геометрії
ТС Омельчук, ІВ Орловський, ОА Тимошенко
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКИ В СУМІЖНИХ НАУКАХ, 268, 2019
2019
Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь
ОІ Клесов, ОА Тимошенко, ВВ Булдигін
ФОП Кушнір ЮВ, 2018
2018
Аналіз якості нових методів контролю знань з вищої математики в технічному університеті
ОАТ І.В. Орловський
Шоста міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному …, 2017
2017
Узагальнення асимптотичної поведінки неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь
ОА Тимошенко
Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine" Kyiv …, 2016
2016
ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ПРАВИЛЬНОЇ ЗМІНИ: ВІД ІСТОРІЇ ДО СЬОГОДЕННЯ
ОАТ В. В. Павлeнков
ІСТОРІЯ ТОЧНИХ НАУК, 262, 2016
2016
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ У КУРСІ «МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ»
ЮП Буценко, ОО Диховичний, ОА Тимошенко
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКИ В СУМІЖНИХ НАУКАХ, 21, 2016
2016
PRV Conditions of Unbounded of Solution of Stochastic Differential Equation.
OI Klesov, OA Tymoshenko
Naukovi visti NTUU-KPI 90 (4), 2013
2013
PRV-условия неограниченности решения стохастического дифференциального уравнения
ОІ Клесов, ОА Тимошенко
Наукові вісті Національного технічного університету України" Київський …, 2013
2013
THE EXACT ORDER OF GROWTH OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION SOLUTIONS WITH TIME DEPENDENT COEFFICIENT OF DRIFT.
OA Tymoshenko
Naukovi visti NTUU-KPI 2009 (5), 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20