Παρακολούθηση
Christos G. Tsinos
Christos G. Tsinos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An experimental helical-tubular photobioreactor for continuous production of Nannochloropsis sp.
D Briassoulis, P Panagakis, M Chionidis, D Tzenos, A Lalos, C Tsinos, ...
Bioresource Technology 101 (17), 6768-6777, 2010
1162010
A tutorial on interference exploitation via symbol-level precoding: overview, state-of-the-art and future directions
A Li, D Spano, J Krivochiza, S Domouchtsidis, CG Tsinos, C Masouros, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 22 (2), 796-839, 2020
1092020
Symbol-level and multicast precoding for multiuser multiantenna downlink: A state-of-the-art, classification, and challenges
M Alodeh, D Spano, A Kalantari, CG Tsinos, D Christopoulos, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (3), 1733-1757, 2018
1092018
On the energy-efficiency of hybrid analog–digital transceivers for single-and multi-carrier large antenna array systems
CG Tsinos, S Maleki, S Chatzinotas, B Ottersten
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (9), 1980-1995, 2017
792017
Symbol-level precoding for low complexity transmitter architectures in large-scale antenna array systems
S Domouchtsidis, CG Tsinos, S Chatzinotas, B Ottersten
IEEE Transactions on Wireless Communications 18 (2), 852-863, 2018
412018
Dynamic RF chain selection for energy efficient and low complexity hybrid beamforming in millimeter wave MIMO systems
A Kaushik, J Thompson, E Vlachos, C Tsinos, S Chatzinotas
IEEE Transactions on Green Communications and Networking 3 (4), 886-900, 2019
402019
Decentralized adaptive eigenvalue-based spectrum sensing for multiantenna cognitive radio systems
CG Tsinos, K Berberidis
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (3), 1703-1715, 2014
402014
Distributed blind hyperspectral unmixing via joint sparsity and low-rank constrained non-negative matrix factorization
CG Tsinos, AA Rontogiannis, K Berberidis
IEEE Transactions on Computational Imaging 3 (2), 160-174, 2017
382017
Hybrid transceivers design for large-scale antenna arrays using majorization-minimization algorithms
A Arora, CG Tsinos, BSMR Rao, S Chatzinotas, B Ottersten
IEEE Transactions on Signal Processing 68, 701-714, 2019
332019
Blind opportunistic interference alignment in MIMO cognitive radio systems
CG Tsinos, K Berberidis
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 3 (4 …, 2013
322013
5G cellular and fixed satellite service spectrum coexistence in C-band
E Lagunas, CG Tsinos, SK Sharma, S Chatzinotas
IEEE Access 8, 72078-72094, 2020
272020
An efficient algorithm for unit-modulus quadratic programs with application in beamforming for wireless sensor networks
CG Tsinos, B Ottersten
IEEE Signal Processing Letters 25 (2), 169-173, 2017
262017
Simultaneous sensing and transmission for cognitive radios with imperfect signal cancellation
C Politis, S Maleki, CG Tsinos, KP Liolis, S Chatzinotas, B Ottersten
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (9), 5599-5615, 2017
262017
Hybrid analog-digital transceiver designs for cognitive radio millimiter wave systems
CG Tsinos, S Maleki, S Chatzinotas, B Ottersten
2016 50th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 1785-1789, 2016
252016
Hybrid analog-digital transceiver designs for multi-user MIMO mmWave cognitive radio systems
CG Tsinos, S Chatzinotas, B Ottersten
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 6 (1), 310-324, 2019
232019
Spectrum sharing in hybrid terrestrial-satellite backhaul networks in the Ka band
X Artiga, MÁ Vázquez, A Pérez-Neira, C Tsinos, E Lagunas, ...
2017 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 1-5, 2017
232017
Joint bit allocation and hybrid beamforming optimization for energy efficient millimeter wave MIMO systems
A Kaushik, E Vlachos, C Tsinos, J Thompson, S Chatzinotas
IEEE Transactions on Green Communications and Networking 5 (1), 119-132, 2020
202020
Resource allocation for licensed/unlicensed carrier aggregation MIMO systems
CG Tsinos, F Foukalas, TA Tsiftsis
IEEE Transactions on Communications 65 (9), 3765-3779, 2017
202017
Carrier allocation for hybrid satellite-terrestrial backhaul networks
E Lagunas, S Maleki, L Lei, C Tsinos, S Chatzinotas, B Ottersten
2017 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC …, 2017
202017
Downlink transmit design for massive MIMO LEO satellite communications
KX Li, L You, J Wang, X Gao, CG Tsinos, S Chatzinotas, B Ottersten
IEEE Transactions on Communications 70 (2), 1014-1028, 2021
192021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20