Follow
dr. sc. Adriana Car-Mihec, red. prof.
dr. sc. Adriana Car-Mihec, red. prof.
redoviti profesor u trajnom zvanju, Odsjek za kroatistiku Sveučilišta u Rijeci
Verified email at ri.t-com.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dnevnik triju žanrova
A Car-Mihec
232003
Postmoderna drama (Terminološki aspekti)
A Car-Mihec
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 11 (1-2), 49-72, 1999
131999
Mlada hrvatska drama (Ogledi)
A Car-Mihec
102006
Mediji kao dramski izazov
A Car-Mihec
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2007
42007
Drama i cyberpunk (Kompjutor Tanje Radović)
A Car-Mihec
Kazalište, 104-109, 2006
42006
Genološki problemi srednjovjekovne dramske književnosti
A Car-Mihec
Riječki teološki časopis 2, 331-368, 1997
41997
Dubinski elementi karnevalizacije u Krležinu'Kraljevu'
A Car-Mihec
Fluminensia, 129-139, 1991
41991
Od krimi romana do krimi radiodrame
A Car-Mihec
Riječki filološki dani, 591-602, 2006
32006
NA TRAGU MODERNISTIČKOGA REŽIJSKOG POSTUPKA Anđelko Štimac i izvedbe Shakespearea na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta Ivana pl. Zajca W. Shakespeare, Macbeth
A Car-Mihec, IR Žigo
22010
VATROSLAV SLAVKO CIHLAR: AUTOR NEOBJAVLJENE I VEĆIM DIJELOM IZGUBLJENE POVIJESTI RIJEČKOGA KAZALIŠTA
IRŽA Car-Mihec
Riječki filološki dani (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa), 15-31, 2010
22010
Struktura prostora u ranim radovima Tanje Radović
A Car-Mihec
Krležini dani u Osijeku 2005. Tijelo, riječ i prostor u hrvatskoj drami i …, 2006
22006
Krimi radio drama
A Car-Mihec
Čarobni prostor mašte i dokumenta: zbornik radova o radiodramskom …, 2004
22004
Pogled u hrvatsku dramu
A Car-Mihec
22001
Odrastanje u svijetu boja
A Car-Mihec
Odrastanje u zrcalu suvremene književnosti za djecu i mladež, 74-81, 1998
21998
Pučki igrokaz
A Car-Mihec
Riječ, 131-138, 1995
21995
Menipejska tradicija i dramsko stvaralaštvo A. Strindberga
A Car-Mihec
Fluminensia, 71-81, 1993
21993
" Druga strana" Deana Dukovskoga na Međunarodnom festivalu Malih scena u Rijeci
A Car-Mihec, I Rosanda Žigo
Nepoznat skup, 257-275, 2009
12009
Nezamjenjiv prinos povijesti recentnog hrvatskog glumišta
A Car-Mihec
NOVI IZRAZ, časopis za književnu i umjetničku kritiku, 121-125, 2005
12005
Netko drugi'ili ponešto o Vidiću
A Car-Mihec
Kazalište, 152-159, 2005
12005
Radiodramski opus Asje Srnec Todorović
A Car-Mihec
Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u …, 2004
12004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20